0886293338

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website xuatkhaulaodong.net.vn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin bạn cung cấp. Sau đây là chính sách bảo mật với những cam kết nhằm bảo vệ quyền lợi của bạn.

1. Mục đích và phạm vi 

 Chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn  thông qua website, điện thoại, facebook, email với mục đích:
– Hỗ trợ bạn lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.
– Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn.
– Cung cấp những thông tin có thể có ích cho bạn.
– Thực hiện khảo sát khách hàng.
– Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ của công ty mà bạn quan tâm.

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng:
– Khách hàng cung cấp thông tin tại website.
– Khách hàng cung cấp thông tin qua số điện thoại, các ứng dụng chat.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để tư vấn dịch vụ phù hợp nhất và xử lý đơn đặt hàng. Cung cấp những thông tin, dịch vụ hữu ích cho khách hàng về sau. Chúng tôi có thể chuyển tên, địa chỉ và số điện thoại cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của bạn được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống trong thời gian hoạt động công ty. Nếu bạn và gia đình không muốn nhận bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi vui lòng liên hệ để huỷ bỏ lưu trữ thông tin khỏi hệ thống

4. Cách bạn huỷ lưu trữ thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân sau khi lưu trữ bằng cách liên hệ hotline: . Ngoài ra bạn có thể chat với chúng tôi trên zalo (0828653838) và Facebook https://www.facebook.com/Lodxuatkhaulaodong?mibextid=LQQJ4d.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như đã nêu trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Đồng thời, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp thật sự cần thiết:
– Khi có yêu cầu từ có cơ quan Nhà Nước.
– Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
– Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

6. Cách giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng

Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân đến chúng tôi qua số 0886293338. Ngoài ra bạn có thể chat với chat trên zalo (0886293338) và Facebook. Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày làm việc. 0886293338