Quý khách đã đồng hành cùng Hilaza Việt Nam trong thời gian qua!

Cảm ơn!

Gói Hosting HL_02 của quý khách đã hết hạn sử dụng

Vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật để được hỗ trợ gia hạn

Hỗ trợ kỹ thuật : 0934.484.409

Hỗ trợ kỹ thuật : 0967.347.801

CONG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HILAZA VIỆT NAM

Address: LK497 No13 khu đất dịch vụ LK31, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội


Hotline: 0967347801

Email: hilazavietnam@gmail.com

Website: http://webspixel.com/

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2020 Allrights reserved Hilaza Việt Nam